Bộ tượng 4 Chú Tiểu

Bộ tượng gồm 4 chú tiểu thiếu lâm không chỉ là vật trang trí mà còn có ý nghĩa nhằm nhắc nhở mọi người trong cuộc sống hằng ngày, cách đối nhân xử thế, đối người tiếp vật, cần phải có thái độ: Không nói dối người, không nghe lời thị phi, không thấy những điều thị phi, và cuối cùng la không để nó lưu vào trong tâm.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
tượng 4 chú tiểu